Wandelgidsen

De zes samenwerkingspartners binnen het programma A2 Deil-Vught staan positief tegenover de inhoud van de bestuursovereenkomst. Deze overeenkomst bevat afspraken over de financiële bijdrage van de partners in de volgende fasen, maar ook over de onderlinge samenwerking.

In het programma werken de zes partijen (het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincie Gelderland, de provincie Noord-Brabant, de regio Rivierenland en de gemeente ’s-Hertogenbosch) samen om de doorstroming op de A2 tussen knooppunt Deil en knooppunt Vught in beide richtingen te verbeteren, de bereikbaarheid van het omliggende gebied te vergroten én om de verkeersveiligheid te verbeteren.

De partners werken toe naar het vaststellen van de structuurvisie en het afronden van de verkenning. Een positieve blik op de inhoud van de bestuursovereenkomst maakt het mogelijk om binnenkort de structuurvisie voor te leggen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Naar verwachting gebeurt dit na de zomer.

Via de bestuursovereenkomst zeggen partners ook toe een financiële bijdrage te leveren aan de volgende fasen binnen het programma: de planuitwerking en realisatie. Daarnaast zijn in de overeenkomst afspraken opgenomen over de onderlinge samenwerking en participatie tijdens de planuitwerkingsfase.

Je start op het Kerkplein van Middelaar en vervolgt je weg langs de Huissestraat. Je loopt nu richting uis Middealaar. Sa links bij dit paadje.  Vervolgen loop je door tot de t spliting om daar de linkse pad te pakken kijk vooe rdit en voor dat 

Je start op het Kerkplein van Middelaar en vervolgt je weg langs de Huissestraat. Je loopt nu richting uis Middealaar. Sa links bij dit paadje.  Vervolgen loop je door tot de t spliting om daar de linkse pad te pakken kijk vooe rdit en voor dat