Planning Lob van Gennep

Een project als de Lob van Gennep doorloopt drie  fasen: verkennen, plan uitwerken en realiseren. Het project zit nu in de verkenningsfase.  Hieronder lichten we de drie fasen toe. De planning is onder voorbehoud van en richtinggevend.

2019 – 2020

Verkenningsfase

Samen met mensen uit het gebied toewerken naar een voorkeursalternatief

In deze fase worden het gebied, de opgaven, kansen en knelpunten verkend en worden kansrijke oplossingen samen met belanghebbenden uitgewerkt. Aan het einde van deze fase kiest de minister van Infrastructuur en Waterstaat een voorkeursalternatief. Dit plan beschrijft in hoofdlijnen de integrale oplossing voor de 3 gestelde doelen.

2021 – 2023

Planuitwerkingsfase

Het voorkeursalternatief uitwerken en aanscherpen met de omgeving

Vervolgens werken we het plan gedetailleerd uit in een ontwerp-projectbesluit. Belanghebbenden kunnen ook dan formeel hun mening geven met een zienswijze. Aan het einde van deze fase neemt de minister een projectbesluit.

2024 – 2026

Realisatiefase

Het plan zó uitvoeren dat de omgeving er zo weinig mogelijk last van heeft

In deze fase gaat de schop in de grond. Aan het einde van deze fase zijn de werken uitgevoerd.

Het lijkt nog ver weg, maar denk mee. Juist nu!

2026, dat lijkt nog ver weg. Tegelijkertijd weten we dat juist nu de contouren van de plannen bepaald worden. Jij kent het gebied als geen ander. Precies daarom zorgt jouw inbreng voor betere plannen. Zie jij kansen voor de ontwikkeling van het gebied? Of zie je misschien knelpunten of aandachtspunten? We nodigen je graag uit om jouw ideeën maar ook jouw zorgen met ons te delen. Tot 13 september 2019 kan je mogelijke oplossingen aandragen die bijdragen aan de 3 gestelde doelen. Daarna gaan we de oplossingen, ook wel alternatieven genoemd, met elkaar vergelijken en de meest kansrijke selecteren. Deze werken we samen met de omgeving verder uit. De Lob van Gennep is immers een groot gebied waarin binnen zo’n oplossing nog verschillende variaties te bedenken zijn. Inpassing van een dijkversterking bij Ottersum of Ven-Zelderheide zal bijvoorbeeld anders zijn dan bij Middelaar of de Mookerplas.

 

 

 

Tijdens de hele verkenning blijven we graag met je in gesprek. We organiseren informatiebijeenkomsten, keukentafelgesprekken, omgevingswerkgroepen, inloopspreekuren en roepen je actief op om je ideeën, suggesties of zorgen te delen. Kijk op deze pagina voor meer informatie en houd onze agenda in de gaten.