Planning Lob van Gennep

Een project als de Lob van Gennep doorloopt drie fasen: verkennen, plan uitwerken en realiseren. Het project zit nu in de verkenningsfase. Hieronder lichten we de drie fasen toe. De planning is onder voorbehoud en richtinggevend.

2019 – 2021

Verkenningsfase

Samen met mensen uit het gebied toewerken naar een voorkeursalternatief

In deze fase worden het gebied, de opgaven, kansen en knelpunten verkend en worden kansrijke oplossingen samen met belanghebbenden uitgewerkt. Aan het einde van deze fase kiest de minister van Infrastructuur en Waterstaat een voorkeursalternatief. Dit plan beschrijft in hoofdlijnen de integrale oplossing voor de 3 gestelde doelen.

2021 – 2023

Planuitwerkingsfase

Het voorkeursalternatief uitwerken en aanscherpen met de omgeving

Vervolgens werken we het plan gedetailleerd uit in een ontwerp-projectbesluit. Belanghebbenden kunnen ook dan formeel hun mening geven met een zienswijze. Aan het einde van deze fase neemt de minister een projectbesluit.

2024 – 2026

Realisatiefase

Het plan zó uitvoeren dat de omgeving er zo weinig mogelijk last van heeft

In deze fase gaat de schop in de grond. Aan het einde van deze fase zijn de werken uitgevoerd.