Planning Lob van Gennep

Een project als de Lob van Gennep doorloopt drie fasen: verkennen, plan uitwerken en realiseren. Het project zit nu in de planuitwerkingsfase. Hieronder lichten we de drie fasen toe. De planning is onder voorbehoud en richtinggevend.

Welke stappen het project per fase doorloopt, lees je hier.

Verkenningsfase

In deze fase worden het gebied, de opgave, kansen en knelpunten verkend en worden kansrijke oplossingen samen met belanghebbenden uitgewerkt. Aan het eind van deze fase geeft de Stuurgroep Lob van Gennep een advies en kiest de minister van Infrastructuur en Waterstaat een voorkeursalternatief. 

Planuitwerkingsfase

Vervolgens werken we het voorkeursalternatief gedetailleerd uit in een ontwerp-projectbesluit. Belanghebbenden kunnen dan wederom formeel hun mening geven met een zienswijze. Aan het eind van deze fase geeft de Stuurgroep Lob van Gennep een advies en neemt de minister een projectbesluit.

Realisatiefase

Alle plannen zijn klaar en de schop gaat in de grond. Aan het einde van deze fase zijn de werken uitgevoerd.

Planning Lob van Gennep