Planning Lob van Gennep

Een project als de Lob van Gennep doorloopt drie fasen: verkennen, plan uitwerken en realiseren. Het project zit nu in de verkenningsfase. Hieronder lichten we de drie fasen toe. De planning is onder voorbehoud en richtinggevend.

Welke stappen het project per fase doorloopt, lees je hier.

2019 – 2021

Verkenningsfase

Samen met de kennis en kunde van mensen uit het gebied toewerken naar een voorkeursalternatief.

In deze fase worden het gebied, de opgave, kansen en knelpunten verkend en worden kansrijke oplossingen samen met belanghebbenden uitgewerkt. Aan het eind van deze fase geeft de Stuurgroep Lob van Gennep een advies en kiest de minister van Infrastructuur en Waterstaat een voorkeursalternatief.

2021 – 2023

Planuitwerkingsfase

Het voorkeursalternatief uitwerken en aanscherpen met de omgeving.

Vervolgens werken we het voorkeursalternatief gedetailleerd uit in een ontwerp-projectbesluit. Belanghebbenden kunnen dan wederom formeel hun mening geven met een zienswijze. Aan het eind van deze fase geeft de Stuurgroep Lob van Gennep een advies en neemt de minister een projectbesluit.

2024 – 2026

Realisatiefase

Het plan zó uitvoeren dat de omgeving er zo weinig mogelijk last van heeft.

Alle plannen zijn klaar en de schop gaat in de grond. Aan het einde van deze fase zijn de werken uitgevoerd.