Denk jij met ons mee?

Het projectteam Lob van Gennep wil graag samen met jou werken aan het mooier en veiliger maken van het gebied. Je kunt op diverse manieren ideeën inbrengen en je mening geven:

Omgevingswerkgroepen

We zijn gestart met vijf omgevingswerkgroepen waarin veelal zo’n 10 mensen met verschillende belangen en achtergronden deelnemen. Het gaat om de werkgroepen Ottersum - Ven-Zelderheide, Milsbeek, Middelaar - Plasmolen, agrariërs en dorpsraden. De werkgroep ondernemers is in voorbereiding.

In deze werkgroepen halen we ideeën op van bewoners en andere betrokkenen. Vervolgens bekijken we of en hoe we deze ideeën in de plannen kunnen verwerken. We werken samen aan een pakket aan maatregelen voor het verbeteren van de hoogwaterbescherming, de waterbergende werking van het gebied en de gebiedskwaliteiten.

 

Keukentafelgesprekken

Heb je als direct betrokkene vragen die zich beter lenen voor een persoonlijk gesprek? Dan komen wij graag bij je langs. Stuur een mail naar  info@lobvangennep.nl, dan nemen wij contact met je op. 

Informatieavonden en inloopspreekuren

Een paar keer per jaar houden we informatieavonden in het gebied. Je bent van harte welkom om te kijken wat de plannen zijn, vragen te stellen of ideeën in te brengen en oplossingen voor te dragen. Daarnaast zijn er inloopspreekuren. Ook hier kan je informatie ophalen, vragen stellen of ideeën inbrengen. De data voor de bijeenkomsten en spreekuren kan je vinden bij agenda.  

Bel of mail ons 

Heb je vragen of ideeën? We zijn ook te bereiken via  info@lobvangennep.nl of 088 – 88 90 100.