Denk jij met ons mee?

Het projectteam Lob van Gennep wil graag samen met jou werken aan het veiliger en mooier maken van het gebied. Er zijn diverse manieren waarop wij de omgeving betrekken en uitnodigen om mee te denken. Hieronder lees je er meer over.

Omgevingswerkgroepen

Er zijn zes omgevingswerkgroepen: Milsbeek, Middelaar en Plasmolen, Ottersum en Ven-Zelderheide, Agrariërs, Dorpsraden en Ondernemers.

Aan deze omgevingswerkgroepen nemen ongeveer 10 mensen met verschillende belangen en achtergronden deel. Zij denken mee over de opgave voor het gebied, de mogelijke oplossingen en de uit te voeren onderzoeken. De gebiedskennis die zij inbrengen is voor het project heel belangrijk. Wij bekijken hoe en op welke manier we hun ideeën in de plannen kunnen verwerken.

Werkateliers

We hebben de dijk langs de Lob van Gennep verdeeld in vier werkateliers: Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek en Middelaar/Plasmolen. In die werkateliers zitten bewoners die direct wonen en werken aan de dijk of de beken, mensen van de gemeente en technisch specialisten uit het projectteam.

Samen gaan zij concreet aan de slag met het uitwerken, ontwerpen en verkennen van dijksecties, beekherstel en andere maatregelen. Er wordt onderzocht hoe én welke vorm van dijkversterking het beste past binnen de kwaliteit in de omgeving en welke mogelijke (aangrenzende) ruimtelijke maatregelen we kunnen meenemen.

De bewoners in deze werkateliers zijn de experts van deze omgeving en hun kennis en kunde wordt daarom optimaal benut.

Projectteam Lob van Gennep

Keukentafelgesprekken

Heb je als direct betrokkene vragen die zich beter lenen voor een persoonlijk gesprek? Dan komen wij graag bij je langs. Stuur een mail naar [email protected], dan nemen wij contact met je op.

Informatieavonden en spreekuren

Een aantal keer per jaar organiseren we informatieavonden, verspreid in het gebied. Tijdens deze avonden delen wij informatie over het project, de opgave, de alternatieven en de planning. Iedereen is van harte welkom om te kijken wat de plannen zijn, informatie op te halen en vragen te stellen aan het projectteam.

Daarnaast organiseren we (inloop)spreekuren op verschillende tijden en locaties in het gebied. Ook hier is iedereen welkom die vragen heeft of graag meer informatie ontvangt. Vanwege de coronamaatregelen, vragen we je om je op voorhand aan te melden. Dit kan tot een dag van tevoren door ons te mailen ([email protected]) of te bellen (088 – 88 90 354). Dan spreken we een tijdstip af om zo de afspraak definitief te maken.

De data van de eerstvolgende bijeenkomsten en spreekuren vind je in de agenda

Bel of mail ons 

We zijn te bereiken via [email protected] of 088 - 88 90 354.