Ven-Zelderheide

Op een steenworp afstand van Duitsland, aan de Niers en de Spiekerbeek, ligt Ven-Zelderheide. Een dorp dat deel uitmaakt van de gemeente Gennep. Het gebied rond Ven-Zelderheide ligt van oudsher op hoge gronden die voldoende hoog waren om het dorp tegen hoogwater te beschermen. In 2019 werden alsnog maatregelen genomen: er kwam een kleine tuimelkade aan de westzijde van de Kleefseweg en een versterking van ‘de Dam’ ten oosten van Ven-Zelderheide. Het project Lob van Gennep versterkt deze bestaande keringen verder en maakt de dijkring sluitend door nieuwe dijktracés aan te leggen die aansluiten op de bestaande dijken.

 Ven-Zelderheide met in het midden de Kleefseweg

Weg als waterkering in combinatie met nieuwe dijk 

De Kleefseweg is de belangrijkste verkeersader van Ven-Zelderheide. Van oost naar west staat deze weg in verbinding met alle wegen in en rond het dorp. In de plannen van de Lob van Gennep krijgt de weg (deels) ook nog een andere belangrijke functie. Namelijk die van waterkering. Verschillende delen van de Kleefseweg worden opgehoogd om te voldoen als waterkering. Het deel van de Kleefseweg van de Duitse grens tot voor de Dam wordt voorlopig niet verhoogd, de gronden in Duitsland zijn voldoende hoog om Ven-Zelderheide te beschermen. Wel wordt dit gedeelte in de Legger van het waterschap aangemerkt als toekomstige waterkering.

Vanaf Parc Buitengewoon wordt een nieuwe dijk aangelegd. Deze gaat achter Parc Buitengewoon langs en sluit via de Steeg aan op de Heidestraat. Vervolgens gaat de dijk over Biesterveld en sluit nabij de Dam weer aan op de Kleefseweg.

Uitzicht op Parc Buitengewoon

Project als kans voor ruimtelijke ontwikkelingen

Gelegen aan de Niers zijn Ven-Zelderheide en haar omgeving een prachtige plek om wandelend, fietsend of roeiend te ontdekken. Als het project aan de slag gaat met de dijken, zijn er ook kansen om het gebied aantrekkelijker te maken. Zo komt er een betere wandelverbinding tussen het dorpshart van Ven-Zelderheide, de Dam en de Molenberg door de aanleg van nieuwe wandelpaden. Verder wordt ook de Dam, als cultuurhistorisch waterstaatkundig element, zichtbaar. Het project bekijkt op dit moment ook de mogelijkheden om de snelheid van de Kleefseweg  te verlagen van 80km/u naar 60 km/u.