Ottersum: ruimte maken voor natuur en recreatie 

Ottersum is een dorp in de gemeente Gennep en ligt aan de Niers. Het dorp heeft in 1995 keringen gekregen om haar ruim 5.100 inwoners te beschermen tegen hoogwater dat van de Maas via de Niers stroomt. Het Niersdal is een natuurlijk gebied met ook agrarisch gebruik dat gekenmerkt wordt door de vele bloemen en planten, maar ook door de aanwezigheid van verschillende vogelsoorten. Zoals ooievaars, reigers, buizerds en zelfs ijsvogeltjes.

Verbinding Ottersum met Niersdal

Door de aanleg van de keringen is het dorp als het ware afgesloten van het prachtige Niersdal. Bovendien vormt het dal zelf op dit moment geen vanzelfsprekend organisch geheel. Dit vanwege de aanwezigheid van enkele bijzondere locaties, bijvoorbeeld de voetbalvelden en een deel van een voormalige betonfabriek. De keringen in Ottersum zijn vooral groene dijken met daarnaast een stenen keermuur bij de voetbalvelden. Het verhogen van de bestaande keringen is ter hoogte van de voetbalvelden een complexe opgave. Er ligt een voorstel om de voetbalvelden te verplaatsen. Zo kan er een groene dijk komen die toekomstbestendig is. En kunnen de uiterwaarden verlaagd worden, zodat ruimte voor de Niers ontstaat. De ruimte die vrijkomt, kan dan gebruikt worden voor natuur. Met mogelijk een aantal recreatieve plekken en zelfs een strandje.

 

 

 

“Achates is heel belangrijk voor Ottersum. Het is een ontmoetingsplek waar iedereen bij elkaar komt. Door de dijkversterkingsplannen zitten we opeens in een enorm ingrijpend traject. Als club zien we zeker kansen, want we lopen op de huidige locatie tegen beperkingen aan.”

 

 

 

“Het Niersdal is een natuurgebied waarvan er in Nederland niet meer zoveel zijn. Het is ruiger dan het gemiddelde grasland door de vele holen van dieren in de ondergrond en de begroeiing van verschillende gewassen en kruiden. De glooiende weide is een broedplaats voor vogels en het leefgebied van onder andere konijnen, marters, amfibieën en talloze insecten.”