Milsbeek: rivierduinen als kering en werken aan een belevingslandschap

Milsbeek is ontstaan als lintdorp en ligt op zandruggen van rivierduinen. Bij de rivierduinen liggen nog geen dijken of andere keringen omdat de gronden in het verleden voldoende hoog waren. Voor de huidige waterveiligheidsnorm moeten ze verhoogd worden. Het plan is om hier een kering te gaan realiseren die recht doet aan het landschap. Dat wil zeggen: geen ‘gewone dijk’ over bijvoorbeeld de Bloemenstraat of achter het rivierduin. Daarmee zou het kenmerkende verloop tussen de Maas, de rivierduinen en de achterliggende lagergelegen gronden verloren gaan.

Rivierduinen bij Milsbeek

Rivierduin als verborgen waterkering

Om het bestaande landschap maximaal te respecteren, worden de lagergelegen delen van de rivierduinen aangevuld met grond. Op die manier worden ze op hoogte gebracht, en fungeren ze ook als kering. Dit is een ingrijpende aanpassing, want daarvoor moeten eerst bomen worden gekapt. Uiteraard worden deze vervolgens door het project weer aangeplant. Vanwege zijn ligging is Landgoed Bloemendal De Bulten hierin een cruciale schakel. Het landgoed is ruim 14 hectare groot en oogt erg divers. Onder meer dankzij een bebost rivierduin. Maar ook door weides, gescheiden door kenmerkende heggen en begraasd door een kudde Limousin koeien en een kleine schaapskudde. Met de eigenaren is intensief overleg om naar aanleiding van de dijkversterkingsopgave samen te komen tot herstel van landschap en natuurontwikkeling.

Wandelroutes en landschapsschoon

Dit landschap zal in de toekomst steeds meer verschuiven van een agrarisch landschap naar een belevingslandschap. En dat heeft positieve gevolgen voor de economie, leefbaarheid en recreatie. Ook voor dit aspect kan Landgoed Bloemendal De Bulten een rol spelen. Bijvoorbeeld door verder in te zetten op wandelroutes, kleinschalige horeca en de ontwikkeling van landschapsschoon.

 

“Het landschap is ongelooflijk gevarieerd. Je herkent nog steeds de verschillende lagen in het landschap: het rivierduin, het bos, de akker,… Het mooie is dat we altijd klein zijn gebleven. Hier is nooit intensieve landbouw bedreven. Mijn familie is trouw gebleven aan het landschap."

 

“Van de IJstijd tot de Romeinen en van de Tachtigjarige Oorlog tot de Tweede Wereldoorlog: ze hebben allemaal een stempel gedrukt op onze omgeving. Ook hier op het landgoed, met restanten van loopgraven en bomkraters uit de oorlog en gevonden kanonskogels uit een verder verleden."