Middelaar: het dorpshart versterken en het maasheggenlandschap verbeteren

Het dorp Middelaar ligt op een hoge rug. Tot 1996 lag hier geen doorgaande dijk. De dijk die in 1996 is aangelegd beschermt het dorp, maar vormt een barrière in de overgang van het dorp naar het Maasdal. Deze dijk wordt versterkt en verhoogd met gemiddeld 0,6 meter. Daarbij zal een apart buiten- en binnendijks watersysteem worden aangelegd. Op deze manier verdwijnen de duikers onder de dijk door, en wordt binnendijkse wateroverlast na hoogwater vermeden.

De bomenlaan aan de Broekstraat bij Middelaar

De bomenlaan aan de Broekstraat bij Middelaar 

Verbinding met de Maas

Het Kerkplein vormt samen met MFC de Koppel het hart van Middelaar. Op dit moment zijn de fraaie uiterwaard en de Maas vanaf het kerkplein niet beleefbaar. Hier ligt een kans: door de plannen voor de dijkversterking te verbinden met plannen voor herinrichting van het plein en kleinschalige woningbouw, kan het dorpshart versterkt worden en de verbinding tussen Maas en dorp worden hersteld. Een plek die verblijfsmogelijkheden koppelt aan zicht op de Maas. Tegelijkertijd blijft de bomenlaan aan de Broekstraat behouden bij het dorp Middelaar. Een groot deel van de bomenlaan elders langs de dijk tussen Mook en Middelaar zal verdwijnen, maar gecompenseerd worden (bijv. via een nieuwe bomenlaan elders en/ of Maasheggen).

Maasheggen verbeteren

In het Maasdal komen van oudsher veel Maasheggen voor. Karakteristiek voor de Maasheggen is de verdeling van het landschap in een groot aantal kleine landbouwpercelen die van elkaar gescheiden zijn door meidoornheggen. Aan de overzijde van de Maas, bij Oeffelt, zijn de Maasheggen aangewezen als Unesco reservaat. Vanuit het project bekijken we hoe en waar we de structuur van het Maasheggenlandschap tussen Mook en Gennep kunnen versterken.

 

 

 

“Ik wil graag dat Middelaar een fijne en veilige plek blijft om te wonen, te werken en te ontspannen. We krijgen nu de kans om verbeteringen door te voeren, dus die moeten we pakken. Een doorkijk naar de Maas vanaf het kerkplein, het doortrekken van het struinpad vanaf Mook, het verbeteren van fietsroutes en wandelpaden op en nabij de dijk: we hebben volop ideeën.”