Maatregelen in de dorpen

Hoe versterken we de dijken en benutten we tegelijkertijd kansen voor het verder ontwikkelen van het gebied en het landschap? In alle dorpen van het projectgebied liggen verschillende uitdagingen. Bijvoorbeeld vanwege bijzondere belevingswaarden of relatie met cultuurhistorisch erfgoed. Klik op onderstaande titels om meer te lezen over de ideeën en mogelijke oplossingen die gevonden zijn voor een aantal locaties in de verschillende deelgebieden.