Digitale informatiebijeenkomsten 

Tijdens de digitale informatiebijeenkomsten heeft u de gelegenheid vragen te stellen over de ontwerp-voorkeursbeslissing. Op de volgende twee momenten wordt een online bijeenkomst georganiseerd: 

Dinsdag 22 juni 2021 van 18.00 uur tot 20.30 uur,
Donderdag 24 juni 2021 van 19.30 uur tot 22.00 uur.

U kunt zich tot een dag van tevoren inschrijven via dit aanmeldformulier. Digitale inloop is vanaf 15 minuten voor aanvang. De inhoudelijke toelichting tijdens de twee webinars is hetzelfde. 

De thema's die worden besproken zijn: 

  • Het project Lob van Gennep – de opgave.
  • Toelichting bij besluit ontwerp-voorkeursbeslissing, onderbouwing en uitleg van Reguliere Dijken, incl. ruimtelijke maatregelen.
  • Planning en proces.

Aanmelden voor één van de twee webinars kan via dit aanmeldformulier. 

Is het voor u niet mogelijk om een van de informatiebijeenkomsten bij te wonen, dan kunt u uw vragen ook stellen tijdens een spreekuur. Wij verzoeken u uw vragen per e-mail te stellen (info@lobvangennep.nl) of deze telefonisch door te geven (088 – 88 90 354). Dan nemen wij vervolgens contact met u op over hoe wij uw vragen het beste kunnen beantwoorden.