Zienswijze indienen 

De ontwerp-voorkeursbeslissing ligt 6 weken ter inzage. Wie dit wenst, kan vanaf 11 juni tot en met 22 juli 2021 een zienswijze naar voren brengen. Een zienswijze indienen kan op 3 manieren. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.

Digitaal

Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via www.platformparticipatie.nl/lobvangennep. 

Post

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,
Directie Participatie o.v.v. Lob van Gennep
Postbus 20901, 2500 EX Den Haag

Mondeling

U kunt een afspraak maken met een notulist. Hiervoor belt u tijdens kantooruren de Directie Participatie via telefoonnummer 070 456 89 99.