Minister kiest voor reguliere dijkversterking bij Lob van Gennep

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat ‘Reguliere Dijken’ in de ontwerp-voorkeursbeslissing is opgenomen voor de Lob van Gennep. Bij dit alternatief worden de dijken verhoogd en versterkt volgens de wettelijke waterveiligheidsnorm. Tegelijkertijd worden maatregelen genomen om het gebied nog aantrekkelijker en mooier te maken en de gebruikswaarde te vergroten.

Met de bekendmaking van de ontwerp-voorkeursbeslissing komt een einde aan een periode van twee jaar intensief onderzoek. Tijdens deze periode zocht én vond het project samen met de omgeving de beste oplossing voor de opgave van de Lob van Gennep, zowel op het gebied van waterveiligheid als op het gebied van landschappelijke kwaliteit.

Een zienswijze indienen

De ontwerp-voorkeursbeslissing lag 6 weken ter inzage. Wie dit wenste, kon van 11 juni tot en met 22 juli 2021 een zienswijze naar voren brengen. De minister neemt begin 2022 de voorkeursbeslissing. Dat betekent ook de overgang van de verkenningsfase naar de planuitwerkingsfase. 

Digitale informatiebijeenkomsten

Op 22 en 24 juni is er middels digitale informatiebijeenkomsten een toelichting gegeven op de ontwerp-voorkeursbeslissing. Deze bijeenkomsten zijn opgenomen en kunt u hier bekijken

Stukken bekijken 

Alle documenten kunt u bekijken op deze webpagina: 

Tevens kunt u de documenten ook inzien op www.platformparticipatie.nl/lobvangennep