Online omgangsregels

Wij hechten veel waarde aan de gesprekken die we voeren met mensen uit de omgeving. Daarom gaan we ook online, via onze Facebookpagina, graag de dialoog aan. Iedereen mag er zijn/haar mening geven of vraag stellen, maar wel op een constructieve manier. Om dat te waarborgen hebben we een aantal omgangsregels voor onze Facebookpagina opgesteld.
 

Respecteer elkaar

Het is niet erg om van mening te verschillen, maar heb respect voor elkaar en elkaars standpunten.

De omgangsregels:

 • Niet op de persoon spelen.
 • Niet schelden of beledigen.
 • Niet discrimineren of aanzetten tot haat.
   

Wees constructief

Wij gaan graag het gesprek aan, maar alleen als dit gesprek op een constructieve wijze gevoerd kan worden.

De omgangsregels:

 • Gebruik Facebook (Messenger) voor korte vragen. Voor uitgebreide vragen en discussies gaan we live met elkaar in gesprek.
 • Geen spam.
 • Houd het bij de feiten en zaai geen onnodige paniek.
 • Reageer op de inhoud van het bericht.
   

Tot slot

Mocht het voorkomen dat iemand zich niet aan de omgangsregels houdt, dan gaan we daar als volgt mee om:

 1. We spreken de desbetreffende persoon erop aan en vragen hem/haar om de omgangsregels te respecteren. Eventuele vragen worden in een persoonlijk gesprek besproken.
 2. Opmerkingen die echt te ver gaan verwijderen we, waarna we verwijzen naar de omgangsregels die we in acht houden.
 3. Mocht het ongewenste gedrag zich blijven herhalen, dan blokkeren we deze persoon van de Facebookpagina.
   
Raadhuisplein Mook