Veilig onderzoeken en werken 

Binnen het plangebied van de Lob van Gennep is stevig gevochten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er bestaat een kans dat niet alle explosieven zijn ontploft of opgeruimd. Dit kan zorgen voor een veiligheidsrisico. Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van onderzoeken in de bodem of tijdens het uitvoeren van de dijkversterkingswerkzaamheden. We voeren daarom explosievenonderzoek uit om veilig te kunnen werken.

Risicogebieden in kaart gebracht 

Voor het onderzoeksgebied Lob van Gennep zijn de gebieden met een verhoogd risico op aanwezigheid van explosieven in kaart gebracht. Dit is opgepakt met archievenonderzoek en informatie uit eerdere projecten. Het resultaat is een kaart waarop risicogebieden zijn aangegeven waar mogelijk nog explosieven in de ondergrond aanwezig zijn.

Onderzoekers scannen de bodem met een metaaldetector op aanwezigheid van explosieven.

Opgraven en onschadelijk maken 

De kaart is het vertrekpunt om veilig te kunnen werken. Wanneer onderzoeken of werkzaamheden moeten plaatsvinden op een locatie, wordt bekeken of dit een risicogebied is. Is dit het geval dan scannen onderzoekers de bodem met een metaaldetector op aanwezigheid van explosieven. Wanneer een explosief wordt gevonden, wordt deze opgegraven en onschadelijk gemaakt. Dit onderzoek loopt door tot in de realisatiefase. Tot op heden zijn nog geen explosieven gevonden.

Resultaten

Bekijk hier het document 'Historisch vooronderzoek OO Gennep Lob van Gennep' Dit rapport beschrijft de uitkomsten van een vooronderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten (OO) in het gebied. Denk daarbij aan het mogelijk aantreffen van granaten, mijnen of vliegtuigbommen in de ondergrond. Dit onderzoek is uitgevoerd in het gebied langs de dijk en op enkele andere plekken waar het project verwacht maatregelen uit te voeren. Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van informatie uit diverse nationale en internationale archieven.

Onderzoeken op andere thema's

Binnen het project voeren we onderzoek uit op nog vijf andere thema's. Je vindt ze op deze overzichtspagina

Opgegraven explosieven worden onschadelijk gemaakt.