In kaart brengen van dijken en objecten

De ambitie is om de te versterken dijk of een nieuw dijktracé vanzelfsprekend onderdeel te laten uitmaken van het landschap. Daarom is het belangrijk om een goed beeld te hebben van de omgeving. Hoeveel ruimte is er bijvoorbeeld voor de nieuwe dijk en met welke objecten hebben we rekening te houden?

2D en 3D weergaven maken 

Een vliegtuig bracht het gebied in beeld. Met een laser en camera’s aan boord zijn twee- en driedimensionale weergaven gemaakt van het hele dijktracé en omliggende gebied. Het vliegtuig bracht ook de hoogteligging en locatie van de huidige dijk, wegen en de exacte positie van objecten zoals hekwerken, borden en bomen in beeld. Objecten die slecht of niet goed zichtbaar waren vanuit het vliegtuig, zijn handmatig ingemeten. Denk hierbij aan stuwen, duikers en putten.

De kaart laat zien wat de positie is van alle objecten in de omgeving.

Passen en meten 

Ingenieurs bekijken de gemaakte weergaven bij het ontwerpen van de dijken. Zo kunnen ze het nieuwe dijktracé laten aansluiten op de omgeving. Aan de hand van de weergaven wordt ook besloten of objecten op en rond de dijk in de weg staan en (tijdelijk) verwijderd worden.

Onderzoeken op andere thema's

Binnen het project voeren we onderzoek uit op nog vijf andere thema's. Je vindt ze op deze overzichtspagina

Een driedimensionale weergave laat de hoogte en locatie van de huidige dijk zien.