Kabels en leidingen in en rond de dijk

In het projectgebied liggen kabels en leidingen in en rondom de dijken. Denk bijvoorbeeld aan kabels voor stroom en internet en leidingen voor gas, water en riolering. Bij het ontwerpen - en later ook bij de uitvoering - van de maatregelen is het belangrijk om te weten waar deze kabels en leidingen liggen. Zo voorkomen we dat deze verbindingen worden geraakt en een storing veroorzaken.

Locatie kabels en leidingen vaststellen 

Informatie over de ligging van alle kabels en leidingen wordt opgevraagd bij het Kadaster. Daarnaast is op sommige locaties in het gebied de ligging van kabels en leidingen al bekend vanwege werkzaamheden die in 2020 zijn uitgevoerd. Aanvullend kunnen onderzoekers proefsleuven graven om de exacte locatie van kabels en leidingen in kaart te brengen.

Verleggen voor start werkzaamheden 

Wanneer er kabels en leidingen in de weg liggen, kan worden besloten om deze te verleggen. In dat geval maken we samen met de netbeheerders een plan voor het verplaatsen van de kabels en leidingen. Voor sommige kabels en leidingen is het wenselijk dat deze zijn verplaatst voordat de dijkversterkingswerkzaamheden starten.

Met behulp van een graafmachine worden kabels en leidingen blootgelegd. 

Onderzoeken op andere thema's

Binnen het project voeren we onderzoek uit op nog vijf andere thema's. Je vindt ze op deze overzichtspagina