Grondonderzoeken

Om hogere en sterkere dijken te ontwerpen, is het belangrijk om te weten hoe de ondergrond is opgebouwd. In de periode van oktober 2021 tot oktober 2022 hebben verschillende grondonderzoeken plaatsgevonden om de ondergrond gedetailleerd in kaart te brengen.

Samenstelling en stevigheid 

Onderzoekers hebben door middel van geotechnisch onderzoek de samenstelling en het draagvermogen van de grond in kaart gebracht. Handmatige boringen laten zien uit welke lagen de bodem bestaat. Door de inzet van een sondeerwagen, die een lange buis in de grond duwt, zijn we meer te weten gekomen over de weerstand en wrijvingskracht van de ondergrond. Dit onderzoek vond plaats langs het gehele dijktracé van Mook tot Ven-Zelderheide.

Sondeerwagens duwen met een lange buis in de grond om de weerstand en wrijvingskracht van de ondergrond in kaart te brengen.

Ondergrond in kaart zonder te boren 

Op enkele locaties, voornamelijk in de uiterwaarden van Middelaar en Ottersum en bij de steenfabriek in Milsbeek, is geofysisch onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek bracht met behulp van een radar de opbouw van de bodem tot enkele meters onder het aardoppervlak in kaart zonder dat er geboord moest worden. Dit leverde informatie op over de ligging van de zand-en kleilagen in de bodem, en de dikte van deze lagen.

Hergebruik vrijkomende grond

Met milieuhygiënisch onderzoek is bekeken of er verontreinigingen in de bodem aanwezig zijn. Denk bijvoorbeeld aan chemische stoffen. Onderzoekers namen door middel van handboringen monsters van de bodem. De monsters werden in het laboratorium geanalyseerd. Waar puin in de ondergrond is aangetroffen, is aanvullend asbestonderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek bepalen of de grond die vrijkomt bij de uitvoering van de maatregelen, kan worden hergebruikt.

Door middel van handboringen nemen onderzoekers monsters van de bodem.

Onderzoek waterdoorlatendheid zandlagen

Onderzoek naar de waterdoorlatendheid van zandlagen brengt in kaart op welke locaties een risico op piping kan ontstaan. Piping is het verschijnsel dat er water onder de dijk doorstroomt en de dijk daardoor verzwakt. Met behulp van een sondeerwagen, die een buis in de grond duwt, werd water in de grond geïnjecteerd. Onderzoekers bekeken vervolgens hoeveel water de bodem doorliet.

Onderzoeken op andere thema's

Binnen het project voeren we onderzoek uit op nog vijf andere thema's. Je vindt ze op deze overzichtspagina

Met behulp van een sondeerwagen wordt water in de grond geïnjecteerd om de waterdoorlatendheid van de bodem vast te kunnen stellen.