Flora en fauna

In het projectgebied Lob van Gennep komt waardevolle natuur voor. Werkzaamheden aan de dijk kunnen deze natuur verstoren. Door het uitvoeren van flora en fauna onderzoek kunnen we zorgvuldige afwegingen maken in het ontwerp van de dijkversterkingsmaatregelen.

Inventariseren planten en dieren

Ecologen onderzochten vanaf de zomer van 2021 tot de zomer erna de aanwezigheid van beschermde planten en dieren. Afhankelijk van de soort vond het onderzoek overdag, in de avond of ‘s nachts plaats. Gedurende een jaar is dit onderzoek uitgevoerd omdat soorten niet in alle jaargetijden voorkomen of actief zijn. Ecologen bekeken onder meer de verblijfplaatsen van broedvogels, roofvogels, uilen, vleermuizen en dassen.

Ecologen onderzoeken de aanwezigheid van beschermde planten en dieren.

Bomen in kaart brengen 

Onderzoekers hebben de bomen op en nabij de bestaande en nieuwe dijk in beeld gebracht. De bomen zijn digitaal ingemeten, waarbij de boomsoort, de omvang en de vitaliteit zijn vastgesteld. In het vervolg kijken we naar de mogelijke effecten van de maatregelen op de bomen. Dan wordt duidelijk of we bomen kunnen behouden of dat het noodzakelijk is deze te kappen.

Natuur compenseren 

We gebruiken de gegevens bij het vaststellen van het dijkontwerp. Soms is het niet mogelijk een dijkontwerp aan te passen zonder de aanwezige natuur te verstoren. In een compensatieplan werken we uit hoe we de te kappen bomen en natuur en landschap die we aantasten, gaan compenseren in het projectgebied.

Resultaten

Uit een verkennend onderzoek is een lijst opgesteld van de beschermde plant- en diersoorten die voor kunnen komen dan wel voorkomen in het gebied. 

Onderzoeken op andere thema's

Binnen het project voeren we onderzoek uit op nog vijf andere thema's. Je vindt ze op deze overzichtspagina

Onderzoekers meten de bomen digitaal in.