Onderzoeken om te komen tot sterke dijken

Het project bevindt zich in de planuitwerkingsfase. In deze fase werkt het project de plannen voor de dijkversterking uit om te komen tot een gedetailleerd ontwerp voor de (nieuwe) dijken. Hiervoor zijn diverse onderzoeken nodig. Op deze pagina vind je een overzicht van de onderzoeken die gedurende de planuitwerkingsfase worden uitgevoerd. Je leest over het doel van de onderzoeken, de resultaten tot nu toe en hoe deze worden toegepast bij het ontwerpen van de nieuwe dijken.