Paaltjes gezien in het veld – ronde 2?

30 april 2021

Sinds dinsdag 20 april kun je bij de Henakker in Ottersum en op enkele locaties langs de Bloemenstraat in Milsbeek paaltjes zien staan. Dit is een vervolg op een actie eind oktober vorig jaar. Op de geplaatste paaltjes is een oranje plakbandje aangebracht. De bovenzijde van dit bandje geeft aan hoe hoog de waterkering zal worden als deze daar komt te liggen.

Bij de Henakker speelt een mogelijke dijkteruglegging. Om een beeld te krijgen van het mogelijke tracé is deze met paaltjes uitgezet in het veld. Concreet speelt dit ten zuiden van de Koeweidenstraat aan weerszijden van de Henakker. Op de hoek van de bestaande dijk is een paaltje geplaatst met de beoogde dijkhoogte. Daarnaast staan/stonden er enkele in het laag gelegen veldje van de protestantse kerk en de naastgelegen weide richting de N271. Bij het paaltje in het veldje ten oosten van de weg Henakker moet nog 2 meter opgeteld worden bovenop het oranje plakbandje. De twee paaltjes in het weiland zijn inmiddels door de koeien al ‘verwijderd’.

In Milsbeek zijn op een drietal locaties langs de Bloemenstraat paaltjes uitgezet. Concreet gaat het om een locatie ten oosten en een locatie ten westen van de toegangspoort tot het Genneperhuis (Bloemenstraat 1+3 en 5+7). Hier is in de huidige situatie geen waterkering, maar dient er wel één te komen. Daarnaast zijn bij de Bloemenstraat 15a paaltjes uitgezet op de bestaande dijk en één op het laag gelegen grasveld daarachter. In gesprek met de bewoners hebben we een beeld gevormd van de consequenties van de mogelijke tracés van de waterkering. Het definitieve tracé wordt in de volgende fase, de planuitwerkingsfase, verder uitgewerkt.

Overige berichten