Opgave voor groencompensatie minder groot

30 april 2024

Het project Lob van Gennep sprak recent met diverse belangenorganisaties over de opgave voor groencompensatie in het gebied. Het projectteam bracht goed nieuws: doordat er minder ruimte nodig is voor de dijkversterking, hoeft er ook minder groen te worden gekapt of gerooid. Daarmee neemt ook de opgave om het groen vervolgens te herstellen af. 

De afname in ruimte voor de dijkversterking komt onder meer doordat voorlandverbetering minder wordt toegepast. Voorlandverbetering betekent dat een gebied bij de dijk wordt afgegraven om er vervolgens een kleilaag in aan te brengen. Uit onderzoek blijkt dat op veel plekken al een goede kleilaag in de ondergrond aanwezig is. Hierdoor is afgraven niet nodig en kunnen bomen, planten en hagen op die plekken behouden blijven. In andere delen van het gebied zorgen andere maatregelen, zoals het aanbrengen van verticale schermen onder de grond, dat er minder ruimte nodig is voor de dijkversterking. 

Samen met de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, Staatsbosbeheer, Animo, de provincie Limburg en de twee betrokken gemeenten, sprak het projectteam over de invulling van deze groencompensatie-opgave. Het streven is om groen terug te laten komen op plekken waar dit voor landschap en natuur ook echt meerwaarde heeft. Gekeken wordt bijvoorbeeld naar de mogelijkheden om de verbindingen tussen Maasdal en Reichswald te versterken, samen met de natuurwaarden in het Niersdal. 

Na een toelichting van het projectteam op de plannen, was er ruimte voor de aanwezigen om vragen te stellen en verdere input te leveren. Het project neemt de suggesties mee in de verdere uitwerking van de plannen. 

Overige berichten