Lob van Gennep brengt objecten langs dijktracé in kaart

29 november 2022

Onderzoeksbureau Geonius werkt in de periode november tot en met januari aan het inmeten van objecten in het projectgebied. Hierbij worden alle objecten in kaart gebracht die zich langs het dijktracé bevinden. De informatie wordt gebruikt bij het vormgeven van het nieuwe dijktracé.

De werkzaamheden richten zich voornamelijk op het inmeten van waterhuishoudkundige objecten. Denk hierbij aan waterlopen, stuwen en duikers. Dit zijn buizen onder wegen, die het water in een waterloop van de ene naar de andere kant van de weg vervoeren. Onderzoekers meten de objecten handmatig in vanaf de grond.

In Middelaar is het grootste deel van het watersysteem inmiddels in beeld gebracht. De komende weken wordt dit afgerond. In januari volgen de waterhuishoudkundige objecten langs de rest van het dijktracé tot Ven Zelderheide. Deze maand is in Mook de keersluis met een 3D scanner volledig in kaart gebracht. Net als de schoorsteen bij de steenfabriek in Milsbeek.

De informatie wordt door het ingenieursbureau gebruikt bij het ontwerpen van de dijken. Zo kunnen ze het nieuwe dijktracé nauwkeurig inpassen in de omgeving.

Overige berichten