Inwoners Middelaar en Ven-Zelderheide zetten zich in voor aantrekkelijker projectgebied

24 mei 2024

Samen met een aantal genodigden uit de directe omgeving nadenken over hoe we het gebied aantrekkelijker maken voor wie er woont, werkt en recreëert. Dat was het doel van een tweetal bijeenkomsten: een in Middelaar en een in Ven-Zelderheide. 

Naast de dijkversterkingsmaatregelen binnen het project, werken we ook maatregelen uit om het gebied mooier en aantrekkelijker te maken. Op dinsdag 14 mei gingen we daar het gesprek over aan in Middelaar. Op donderdag 16 mei was het de beurt aan Ven-Zelderheide. Met diverse schetsontwerpen en met de pen in de hand gingen projectteam en aanwezigen aan de slag om de maatregelen verder aan te scherpen.

Middelaar

De bijeenkomst in Middelaar stond in het teken van de uitwerking van een drietal entrees die het dorp moeten verbinden met het Maasdal. Het gaat hier om entrees bij de keersluis, het Kerkplein en ter hoogte van de kruising Voordijk/Bloemenstraat/Pastoorsdijk. Verder werd er gesproken over de groencompensatie en de invulling van een struinpad dat het Middelaarshuis uiteindelijk moet verbinden met het Genneperhuis. Naar aanleiding van de ontwerpen volgden nog diverse vragen over verkeersveiligheid en sociale veiligheid. 

Ven-Zelderheide 

In Ven-Zelderheide stond de verbinding van het dorpshart met het Niersdal centraal. Daar wil het project invulling aan geven met een struinpad tussen de Schraveltsebeek en de Spiekerbeek. Verder sprak de groep over de kansen voor groencompensatie, zoals het toevoegen van groen bij de hoge gronden van Zelder. Aanwezigen deden daarbij onder andere suggesties over de aanleg van een bloemenweide en welke boomsoorten zij graag terugzien in de omgeving. 

Het project kijkt terug op twee geslaagde bijeenkomsten en spreekt haar dank uit voor de inzet van alle betrokkenen. Op 28 en 30 mei volgen vergelijkbare bijeenkomsten met genodigden in Ottersum en Milsbeek.

Overige berichten