Inloopbijeenkomst Middelaar op 11 juni

21 mei 2024

Op dinsdag 11 juni organiseert het projectteam Lob van Gennep een inloopbijeenkomst over de maatregelen in Middelaar. Tussen 19.00 en 21.00 uur bent u van harte welkom in MFC De Koppel aan de Dorpsstraat 45 in Middelaar. 

De afgelopen maanden zijn de plannen voor het dijktracé in Middelaar, tussen de keersluis nabij Mook tot de kruising Tielebeek/Bossebrugweg, verder uitgewerkt. Ook worden de maatregelen voor het versterken van de ruimtelijke kwaliteit steeds concreter. Bijvoorbeeld de entrees bij de keersluis, het Kerkplein en bij de Vijfsprong die de verbinding van het dorp met de uiterwaard en de Maas versterken. Graag praat het projectteam u tijdens de bijeenkomst bij over de te nemen maatregelen. 

Het projectteam hoort graag uw ideeën en natuurlijk is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Aanmelden is niet nodig en u kunt op ieder gewenst moment binnenlopen.


Aandacht voor ontwerp-projectbesluit keersluis Mook

Het projectteam werkt toe naar een ontwerp-projectbesluit voor de keersluis. Dit document beschrijft de plannen en maatregelen voor de keersluis. De publicatie van het ontwerp-projectbesluit is naar verwachting eind mei/begin juni 2024. Tijdens de inloopbijeenkomst op 11 juni is er daarom ook mogelijkheid tot het stellen van vragen over de beoogde maatregelen. 

 

 

 

Overige berichten