Dijkversterking in Ottersum aan bod bij verkiezingsprogramma ‘Kies Wat’

08 maart 2021

Op donderdag 11 maart probeert Tim Hofman zwevende kiezers te laten landen in het televisieprogramma ‘Kies Wat’ (BNNVARA). Onderwijs, discriminatie en de arbeids- en woningmarkt, maar ook het klimaat: voor mensen tussen de 18 en 35 jaar zijn dat de onderwerpen die voor het grootste deel bepalen waar ze op stemmen. Pim van Werkhoven (19 jaar), inwoner van Ottersum en aanstaand student politicologie nam in december deel aan de #burgersessie Jong Ottersum die door het project Lob van Gennep werd georganiseerd. Vanuit die rol werd hij benaderd door BNNVARA om zijn mening te geven over het thema klimaat. Tijdens de uitzending wordt enerzijds ingegaan op de algemene problemen, zoals stijging van het waterpeil in steden als Rotterdam en Den Haag. En anderzijds wordt er ook ingezoomd op regionale uitdagingen, zoals bij Ottersum.

Pim benoemt: “De dijken in Noord-Limburg zorgen voor hoogwaterbescherming. Echter, als we naar de toekomst kijken met de opspelende klimaatverandering, dan wordt de kans op een overstroming groter. Daarom zijn er nu plannen om de dijken verder te versterken en te verhogen.” Niet alleen wordt in deze uitzending de klimaatproblematiek aangekaart, ook over de kosten en baten van deze maatregelen wordt gesproken. Zo vindt Pim: “Op dit moment ligt de rekening van de klimaatmaatregelen bij de burger en de kleine vervuilers. Maar dit is een scheve verhouding: men zou meer moeten sturen op de grootvervuilers in de vorm van het neerleggen van de rekening bij grote bedrijven.”

Verder ging Pim op pad met de heren van BNNVARA en laat hij een stuk van zowel Ottersum als Gennep zien. Op de dijk en de waterpeilmeter bij de Niers legt Pim uit hoe belangrijk het is dat de dijken verhoogd en versterkt worden. Dankzij het project Lob van Gennep zal dit in de toekomst gaan lukken. Hij sluit af met zijn vraag aan de politiek: “Hoe zijn de partijen van plan om de klimaatverandering tegen te gaan?”

Benieuwd naar de antwoorden van de politici? Bekijk dan de uitzending van ‘Kies Wat’: donderdag 11 maart 2021 om 20.20 uur op NPO 3.

Overige berichten