Archeologisch onderzoek in het projectgebied

17 mei 2024

Vanaf eind mei tot en met december gaat onderzoeksbureau EARTH aan de slag met archeologisch onderzoek. In het hele projectgebied vinden handboringen plaats om de aanwezigheid van archeologische resten te onderzoeken.

Het onderzoek vindt plaats op locaties verspreid over het hele projectgebied waar volgens een eerder onderzoek een verhoogde kans is op de aanwezigheid van archeologische resten.

Om te zorgen voor een veilige werkplek, worden de locaties eerst gecontroleerd op de aanwezigheid van explosieven. Vervolgens starten de onderzoekers met het archeologisch onderzoek. Met een edelmanboor wordt grond opgeboord. Hier wordt een monster van genomen, waarna de grond weer wordt teruggeplaatst. In het laboratorium wordt de grond onderzocht op resten van jagers-verzamelaars. Treffen onderzoekers deze resten aan, dan vindt aanvullend onderzoek plaats door middel van het plaatsen van nieuwe boringen. Op basis van deze boringen kan de vindplaats worden begrensd. Het is de bedoeling dat resten waar mogelijk blijven liggen op hun originele plek.

Het onderzoek loopt van eind mei tot en met december. Onderzoekers gaan zowel aan de slag op openbare plekken als ook op privéterrein. De percelen worden in goed overleg met de eigenaren te voet betreden. Heeft u vragen neem dan contact met ons op.

Overige berichten