Animaties ‘Drie opties en gevolgen Lob van Gennep’

22 mei 2020

Begin maart deelden we de projectvideo ‘Welke drie alternatieven gaan we verder uitwerken?’, waarin de drie alternatieven zijn gevisualiseerd die in de verdere verkenning uitgewerkt gaan worden. Hierin lieten we zien dat alle drie de alternatieven die nu in onderzoek zijn, voldoen aan de wettelijke waterveiligheidsnorm.

Op dit moment zien we ook andere animaties over het project verschijnen, getiteld ‘Drie opties en gevolgen Lob van Gennep’. We stellen het op prijs dat het project onder de aandacht wordt gebracht, maar wijzen erop dat deze laatst genoemde animaties onjuistheden bevatten:

  1. Er wordt gesteld dat de alternatieven Verbindende dijken met vaste drempel(s) en Verbindende dijken met waterkerende instroomvoorziening niet aan de wettelijke waterveiligheidsnorm voldoen. Dit is onjuist. Elk alternatief voldoet aan deze norm. Bij alle alternatieven worden de dijken dermate verhoogd en versterkt dat de overstromingskans verkleind wordt tot 1/300 per jaar (de wettelijke waterveiligheidsnorm voor de Lob van Gennep). De dijken in het alternatief Verbindende dijken met waterkerende instroomvoorziening worden zelfs hoger en sterker dan de waterveiligheidsnorm, waardoor de overstromingskans nog kleiner wordt: 1/3.000 per jaar;
     
  2. Het lijkt alsof de dijken in het alternatief Verbindende dijken met vaste drempel(s) op sommige plekken lager worden dan de waterveiligheidsnorm. Dit is onjuist. Het volledige dijktraject van 14 km wordt verhoogd en versterkt tot de wettelijke waterveiligheidsnorm. Grote delen van het dijktraject (welke dit zijn, is momenteel nog niet bekend) worden juist extra verhoogd en versterkt;
     
  3. Het lijkt alsof de waterkerende instroomvoorziening op maaiveldniveau komt. Dit is onjuist. Het volledige dijktraject van 14 km wordt in dit alternatief extra verhoogd en versterkt. De kans op overstroming wordt kleiner dan de wettelijke norm voorschrijft, waardoor sprake is van extra waterveiligheid. De waterkerende instroomvoorziening wordt pas bij extreem hoogwater geopend, bij een hoogwater dat met een kans van 1/3.000 per jaar voorkomt. Daarmee is dit alternatief qua hoogwaterbescherming de veiligste optie. Hoe de waterkerende instroomvoorziening er precies uit komt te zien (lengte/ hoogte/ diepte), wordt nog onderzocht;
     
  4. De mogelijke overstroming van de dijken wordt per alternatief gesimuleerd. Doordat de dijken in de alternatieven Verbindende dijken met vaste drempel(s) en Verbindende dijken met waterkerende instroomvoorziening onjuist worden weergegeven, zijn deze simulaties niet representatief. Om een voorbeeld te geven: bij een overstromingskans van 1/300 per jaar zal het gebied bij het alternatief Reguliere Dijken overstromen, maar minder hard dan in de huidige situatie. Bij het alternatief Verbindende dijken met vaste drempel(s), stroomt het gebied alleen in op de locatie(s) van de drempels, op hetzelfde moment als bij Reguliere Dijken. Bij het alternatief Verbindende dijken met waterkerende instroomvoorziening vindt er bij een kans van 1/300 per jaar nog geen overstroming plaats. Dat gebeurt pas bij waterstanden die met een kans van 1/3.000 per jaar voorkomen.

Het projectteam begrijpt de vragen die er spelen in het gebied en de roep om antwoorden. Omdat de onderzoeken nu volop in gang zijn, kunnen wij die antwoorden helaas nog niet altijd geven. Wat we al zeker weten, wordt gecommuniceerd. Dit deden we al met de eigen projectvideo waarin de drie alternatieven met 3D-tekeningen worden toegelicht. Zodra uit de onderzoeken weer meer informatie bekend wordt, zullen wij die uiteraard delen.

Meer informatie over het project Lob van Gennep vind je op onze projectwebsite: www.lobvangennep.nl. Heb je nog vragen? Stel ze gerust. Bel of mail ons via [email protected] of 088 - 88 90 354.

Overige berichten