Alles over dijkversterkingen in het boek ‘Dijken voor beginners’

22 maart 2021

Het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma presenteert het boek ‘Dijken voor beginners’. Dit boek staat vol met informatie over de complexiteit van dijkversterkingen, dijktechnieken, plan- en participatieprocessen en de rol die je zelf kan vervullen. Benieuwd naar het Dijkenboek? Je kunt het digitaal doorbladeren.

Over het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
Binnen dit programma werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. Ook het project Lob van Gennep maakt hier deel van uit. Minimaal 1.300 kilometer aan dijken en daarnaast vijfhonderd sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Voor Limburg betekent dit dat er de komende jaren 115 kilometer van de circa 180 kilometer lange kering wordt versterkt. Zo worden Limburgers zo goed mogelijk beschermd tegen hoogwater en werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren. Meer info over het HWBP vind je hier.

Overige berichten