Verhalen achter de Dijk - Martien Holthuysen

In 1966 werd hij als soldaat bijna gearresteerd, omdat hij door het hoogwater bij Middelaar niet op tijd terug was op de kazerne. In 1995 stond hij zandzakken te vullen, uit angst dat het hoogwater van de Maas de lager gelegen woningen in het gebied zou bereiken. Martien Holthuysen weet wat hoogwater aan kan richten en hij is dan ook blij dat er duidelijkheid is over de Lob van Gennep. “Als het water komt, staat het zo een meter hoog in ons huis.”

Martien is geboren en getogen in Milsbeek. Zijn vrouw is geboren in Middelaar op het Middelaarhuis. “Als het water hoog stond, stroomde het langs hun boerderij, die veilig op een terp was gebouwd”, vertelt Martien. “In 1966 kwam het water zo hoog, dat mijn schoonvader me waarschuwde dat ik de volgende ochtend niet meer weg zou kunnen. Ik was in militaire dienst en moest terug naar de kazerne, maar ik dacht: ik blijf mooi in Middelaar. Vijf dagen later kwam de gemeente met een speciaal voertuig de melk ophalen en ze gaven mij een lift. Ik ging naar de kazerne, waar mijn commandant dreigde met arrestatie wegens ongeoorloofd wegblijven. Pas toen hij de gemeente belde, geloofde hij dat er écht hoogwater was. Daar kwam ik goed mee weg.”

 

 

Zandzakken vullen

In 1995 kwam het water veel hoger dan in 1966. Het was onzeker of Milsbeek en omgeving het droog zouden houden. “Prachtig hoor, de Maas, maar ze brengt ook vervelende dingen met zich mee”, zegt Martien. “Na 1997 mocht ik bijvoorbeeld zonder vergunning niets meer veranderen aan mijn tuin. Ik mocht nog geen afrastering plaatsen, omdat dat de waterberging zou verkleinen. Zelf was ik blij toen ik hoorde dat Lob van Gennep van start ging. Het was voor mij geen verrassing, het zat er al sinds 1998 aan te komen. Veel mensen denken dat het wel losloopt met het hoogwater, maar afgelopen juli maakte weer duidelijk hoe snel het kan gaan. Als het hier écht komt, staat er zo een meter water in mijn huis. Daarom had ik ook een voorkeur voor de schuif: die oplossing zou uiteindelijk de meeste bescherming bieden. In juli hebben we het gelukkig drooggehouden, het water kwam lang niet zo hoog als verwacht. Zorgen heb ik me deze keer ook niet gemaakt. Maar het maakte wel duidelijk hoe hard de dijkversterkingsprojecten nodig zijn.”

 

 

Wandelgidsen

Martien besloot deel te nemen aan de omgevingswerkgroep Milsbeek. Hij is erg betrokken bij wat in het dorp gebeurt. “Ik was voorzitter van verschillende verenigingen, zit in de lokale politiek en zette de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek op”, zegt Martien. “De stichting beheert het archief over de geschiedenis van Milsbeek. Ik richtte ook de Wandelgidsen Milsbeek op, bestaande uit wandelgidsen met wie je wandelroutes in de omgeving kunt lopen. Dit gebied heeft zo’n rijke geschiedenis, cultuur en natuur, daar kunnen we eindeloos over vertellen.”

Voorop lopen

“Van de IJstijd tot de Romeinen en van de Tachtigjarige Oorlog tot de Tweede Wereldoorlog: ze hebben allemaal een stempel gedrukt op onze omgeving”, zegt Martien. “Kijk maar naar de oorlogsbegraafplaats in Milsbeek, als herinnering aan de grote veldslag die hier tijdens de Tweede Wereldoorlog plaatsvond. Ik vind het belangrijk om me in te zetten voor Milsbeek. Het is een kleine gemeenschap, iedereen kent iedereen. Die fijne sfeer wil ik behouden. Als niemand iets doet, dan gebeurt er niets. Ik loop graag mee voorop.”

 

 

Geschiedenis tot leven

Door de plannen voor de schuif verslechterde de sfeer in het dorp. “Tegenstanders gingen er met gestrekt been in”, zegt Martien. “Dat past niet bij mij, ik vind dat je ook op een gematigde manier je stem kunt laten horen. Dat deed ik binnen de omgevingswerkgroep. Toen de schuif van de baan was, werd de sfeer gelukkig ook weer beter. Nu het plan helder is, kunnen we samen ons gebied verder verbeteren. Denk aan het aanleggen van een wandelroute tussen het Genneperhuis en Middelaarhuis. En ik zou graag de circumvallatielinie zichtbaar willen maken. Rond het Genneperhuis, dat in de Tachtigjarige Oorlog belegerd was, begint een verborgen beschermingslinie waaraan destijds zeven legerplaatsen lagen. Het zou mooi zijn om op de plekken van de legerplaatsen windvanen met schutters te plaatsen. Hiermee breng je de rijke geschiedenis van het gebied tot leven voor inwoners en toeristen. Maar ik hoop vooral dat de werkzaamheden voor Lob van Gennep snel starten. Zet die schop maar in de grond, voordat we weer met hoogwater te maken krijgen.”

Het verhaal van Martien is ook beschikbaar als PDF. Je kunt deze hier bekijken en downloaden.