Lob Actueel

In Lob Actueel trekt Lob Reporter Fabienne Nijsten op verzoek van het projectteam Lob van Gennep erop uit om de antwoorden te vinden op veelgestelde vragen over de Lob van Gennep. In onderstaande afleveringen gaat ze in gesprek met het projectteam over uiteenlopende thema’s, waaronder de aanleiding van het project, de veiligheid en de oplossingsrichtingen.

Lob Actueel - aflevering 1

In de eerste aflevering gaat Fabienne in gesprek met omgevingsmanager Marijke van der Steen over de reden van de dijkverhoging, over de commotie die is ontstaan en over de maatregelen die elders langs de Maas genomen worden.

Lob Actueel - aflevering 2

In deze tweede aflevering komt de interactie met de omgeving en de rol van de stuurgroep aan bod. Hierover praat Fabienne met omgevingsmanagers Peter Toonen en Marijke van der Steen en projectdirecteur Bart van Bussel. Zij lichten toe hoe de omgeving wordt betrokken, wat de inspraakmogelijkheden zijn en welke functie de stuurgroep vervult.

Lob Actueel - aflevering 3

De derde aflevering van Lob Actueel staat in het teken van hoogwaterveiligheid. Projectdirecteur Bart van Bussel vertelt hoe het project de kans op overstromingen verkleint. En Technisch Adviseur John Lucassen licht toe hoe hoogwaterveiligheid én verbetering van de waterbergende functie van het gebied samen te realiseren zijn.

Lob Actueel - aflevering 4

De vierde aflevering van Lob Actueel gaat over de planning en proces van het project. Omgevingsmanager Peter Toonen vertelt wanneer de schop in de grond gaat en wat er tot die tijd gebeurt. Daarnaast licht Projectmanager Verkenning en planuitwerking Gerard Koot toe wat de verkenningsfase inhoudt en welke onderzoeken er worden uitgevoerd.

Lob Actueel - aflevering 5

De vijfde aflevering van Lob Actueel staat in het teken van de oplossingsrichtingen. Technisch manager Yvonne van Kruchten licht toe hoe er wordt omgegaan met de verschillende alternatieven die op tafel liggen.